FÖRETAG

Ökad glädje och lönsamhet på arbetsplatsen genom strategisk hälsoutveckling

"Arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet!" 

Hur man hanterar organisationens humankapital, det vill säga de anställda – är idag en kritisk komponent som på ett starkt sätt kan bidra till

succé eller undergång för en verksamhet. 

Min roll är att bidra med verktygen som hjälper en sjuk organisation att bli en frisk organisation. 

En sjuk organisation är en arbetsplats som hos de anställda skapar vantrivsel, dåligt engagemang, mobbning och i värsta fall sjukdomar av olika slag.

Genom detta genererar organisationen lågpresterande medarbetare och bygger helt onödigt in effektivitetsbegränsningar i sin verksamhet. 

Idag vet man genom forskning att det behövs en balans mellan och krav och resurser för att skapa en frisk arbetsplats som bidrar

till motivation, effektivitet och arbetsglädje.

Att skapa engagemang och egenansvar är oftast lösningen för en sjuk arbetsplats.  

Det jag kan hjälpa Dig och Din arbetsplats med är:
• Motivation och inspiration i stället för stress och konflikter
• Varför det är viktigt att vi servar varandra innan vi servar andra?  
• Struktur och kultur i förändringsarbetet, skapa en vinnande attityd i  förändringsprocesser.
• Utvärdering av nuläge och sätta gemensamma mål och en handlingsplan som leder Er till målen genom ökat engagemang 

  för egenansvaret hos arbetstagaren.

•Tydlig och fungerande kommunikation i alla led.

Referenser