COACHING

Nå ditt eget inre mästerskap genom coaching

Jag har fyra frågor till dig.

1)      Lever du det liv du vill leva? Om inte,
2)      Hur önskar du att ditt liv såg ut?
3)      Vad gör du för att nå dit?
4)      Vad är du beredd att satsa för att nå ditt drömliv?

 

Coaching handlar om förändring, om att göra förändringar. Det handlar också om frihet. Friheten riktar sig åt två håll, frihet från något och frihet till någonting annat.

En av de viktigaste bitarna inom coaching handlar om att sätta mål, stora som små.

För att nå nya resultat behöver du göra annorlunda. Ett stort misstag är att alltid göra på samma sätt, men ändå förvänta sig ett annat resultat.

Jag som coach lyssnar och ställer kraftfulla frågor till dig för att du ska hitta dina vägar som leder till dina drömmar och mål.

Genom olika verktyg kan du skapa det liv du drömmer om! Dessa verktyg är bl.a mental träning, sätta upp mål och våga visualisera dessa.

Fokus handlar om vad du vill ha i ditt liv. Många människor tar enögt fasta på vad de inte har i sina liv och det skapar alla sorters lidande. Genom att fästa blicken på vad jag vill uppnå skapas energi. Denna energi hjälper jag dig att använda på ett sätt så att du når de önskningar eller drömmar du bär på.

Jag coachar i relationer, yrkesmässiga mål, personliga mål och idrottsprestationer.

Referenser