KURSER

Våga växa genom mental träning - Välkommen till en kurs som handlar om dig!

Genom mental träning kan du få hjälp med att bryta den onda cirkeln av negativa förväntningar och istället lägga grundvalar för en positiv cirkel som kan ge näring och stimulans till en konstruktiv personlig utveckling.

Tankens kraft kan ses som en av våra största resurser.

Om vi utnyttjar tankens möjligheter på rätt sätt kan det ge oanade resultat. Det handlar om att överskrida våra självskapande begränsningar och istället fokusera på våra möjligheter och förutsättningar.

Förväntat resultat när kursen är slut:

  • Förändring av tankemönster, du ökar din medvetenhet om sambandet mellan dina mentala föreställningar och kroppsliga, känslomässiga och beteendemässiga reaktioner.

  • Insikt om stressorer och stressreaktioner: mental träning leder till ökad självkännedom. Därigenom ökar dina möjligheter att identifiera dina stressreaktioner och analysera vilka inre och yttre stressorer som framkallar stress.

  • Ökat självförtroende: genom bättre självförtroende litar du mer på din förmåga att hantera olika stressade situationer som inträffar i ditt liv och kan därigenom också göra det.

  • Handlingsinriktad: Ökad självtillit och mer energi medför att du oftare försöker vidta åtgärder mot yttre orsaker som gör att du känner dig stressad. Du blir mer aktiv när det gäller att antingen förändra eller undvika negativa stressituationer.

  • Livsmål och sammanhang: du får större klarhet i vad du vill uppnå i ditt liv och kan placera händelser i sitt helhetsmässiga sammanhang.

 Kursen erbjuds både till privatpersoner i grupp och till företag och dess arbetsgrupper.

Referenser